• Sai Cafe Katta – Shop No 1 & 2, Anant Nagar, Near BSNL Office, Lane Number 1, Dhankawadi, Pune, Maharashtra 411043
  • Email: info@saicafekatta.com
  • +91 9960333374